Presse

Er du interessert i å omtale Cahetu, eller noen af de produkter vi forhandler, står vi altid til rådighet i forhold til levering av bilder. Vi vil naturligvis sette stor pris på, at det ved redaksjonell bruk av bildene, henvises til www.cahetu.no.

Send oss en mail på press@cahetu.com.

Beste Hilsner

CAHETU